Šta kaže zakon?

Sloboda medija i sloboda govora zagarantirani su u Bosni i Hercegovini Ustavom i zakonima. Nema nijednog zvaničnog dokumenta kojim bi ta sloboda bila ugrožena ili kojim bi se davalo za pravo državi da radi cenzuru, zabranjuje slobodni pristup informacijama ili dostupnosti bilo kojem svjetskom mediju, uključujući nove medije, internet i socijalne mreže.

Kao članica Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina je obavezna poštivati sve Preporuke Vijeća Europe o slobodi izražavanja, slobodi istraživačkog novinarstva, slobodi političke debate i satire…

Komitet ministara Vijeća Evrope je 12. februara 2004. godine usvojio Deklaraciju o slobodi političke debate u medijima, te pozvao zemlje članice da na nju skrenu pažnju medijima, političkim tijelima i tijelima javnih vlasti i sudstva.

V. Sloboda satire
Komični i satirični žanr, zaštićen članom 10. Konvencije, dozvoljava veći stepen pretjerivanja i čak provociranja, sve dok činjenice nisu pogrešno predstavljene u javnosti.

 

Ne vjerujete? Onda posjetite link na stranici Regulatorne agencije za komunikacije!