Grupa od 1.200 polaznika privanih fakulteta širom Bosne i Hercegovine, pred zimske ispitne rokove postigli su jedan nevjerovatan dogovor. Naime, oni su se dogovorili koje će predmete pasti, kako bi javnost pomislila da im je fakultet težak, i da nije dovoljno se samo pojaviti na fakultetu, da bi se položio ispit.

Njihovim dogovorom nisu zadovoljni profesori, s obzirom da će sada morati organizovati popravne rokove.

SATIRAnje.com