Kada bi vam neko rekao da u Bosni i Hercegovini postoji porodica koja nikada nije u svom vlasništvu imala automobil Golf 2 – dizel, sigurno mu ne biste vjerovali.

Ipak, stvarnost je drugačija. Naime, porodica Nuhić iz Cazina jedina je bh. porodica koja nikada u svom vlasništvu nije imala pomenuti automil, iako su uvijek posjedovali motorno vozilo.

“Golfa nismo nikada imali, jer smo bar na taj način željeli da se ističemo u odnosu na druge”, rekao nam je jedan od članova porodice, s čijom izjavom i zaključujemo ovaj članak.